Serveringstillstånd - Komplettera ansökan om tillstånd

Du som har skickat in en ansökan om serveringstillstånd kan via denna tjänst komplettera din ansökan med ytterligare uppgifter eller bilagor. 

För att logga in i tjänsten anger du det referensnummer som du fick efter att du skickade in din ansökan till tillståndsenheten.

Om du inte redan har en påbörjad ansökan ska du börja med att att ansöka via Stadigvarande serveringstillstånd - Ansökan eller Tillfälligt serveringstillstånd - Ansökan.

Information om stadigvarande serveringstillstånd

Information om tillfälligt serveringstillstånd

Följande behövs för e-tjänsten

  • Referensnummer från tillståndsenheten