Försäljning av tobak - Anmäl förändringar i bolaget

Om ni har försäljningstillstånd för tobak och det sker en förändring i bolaget ska ni anmäla förändringen utan dröjsmål till Malmö stad.

Alla uppgifter som kan ha betydelse för Malmö stads tillsyn ska anmälas. Ni kan anmäla alla ändringar i den här e-tjänsten utöver ändringar i kontaktuppgifter och upphörande av försäljningstillstånd. Då ska ni istället använda någon av dessa e-tjänster:

Försäljning av tobak - Förändringar i kontaktuppgifter

Upphörande av försäljningstillstånd för tobak - Anmälan

Information om försäljningstillstånd för tobak

Anmäl förändring gällande styrelse eller ägare

Använd blanketten "Anmäl förändring gällande styrelse eller ägare" om det skett

  • betydande förändringar gällande ägare i ert bolag
  • betydande förändringar i er styrelse.

Anmäl övriga förändringar

Använd blanketten "Anmäl övriga förändringar" om något förändrats som inte gäller styrelse eller ägare. Övriga förändringar som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  • Om ni gör ändringar i ert egenkontrollprogram.

Blanketten skickas till

Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö 

Följande behövs för e-tjänsten