Försäljning av tobak - Anmäl förändringar i kontaktuppgifter

Om ni har försäljningstillstånd för tobak och det sker en förändring i kontaktuppgifterna ska ni anmäla förändringen utan dröjsmål till Malmö stad.

Har ni andra ändringar i bolaget ska ni anmäla dessa genom någon av dessa två e-tjänster:

Försäljning av tobak - Förändringar i bolaget

Upphörande av försäljningstillstånd för tobak - Anmälan

Information om försäljningstillstånd för tobak

Anmäl förändring gällande styrelse eller ägare

Använd blanketten "Anmäl förändring gällande styrelse eller ägare" om det skett

  • betydande förändringar gällande ägare i ert bolag
  • betydande förändringar i er styrelse.

Anmäl övriga förändringar

Använd blanketten "Anmäl övriga förändringar" om något förändrats som inte gäller styrelse eller ägare. Övriga förändringar som ska anmälas utan dröjsmål kan vara till exempel något av följande:

  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  • Om ni gör ändringar i ert egenkontrollprogram.

Blanketten skickas till

Följande behövs för e-tjänsten