Sotning - Ansökan (kommunalt eller privat) och sotningsjournal

Du som är fastighetsägare kan ansöka om att själv sköta sotningen. Ansökan kan också gälla att någon annan än kommunens sotare ska sota en anläggning.

Har du egensotning eller annan sotare idag men vill återgå till den kommunala sotarfirman ska du skicka in anmälan om återtagande.

Om du inte har en kommunal sotare kan du ansöka om att sotningen ska utföras av

  • dig själv som fastighetsägare (så kallad egensotning)

  • företag eller motsvarande (så kallad annan sotare).

Kravet är att sotningen genomförs på ett säkert vis sett ur ett brandskyddsperspektiv. 

Om sotning

Bifoga handlingar – egensotning

Till ansökan om egensotning ska du bifoga

  • protokoll från brandskyddskontroll
  • eventuellt karta och bild/ritning om byggnadens läge i förhållande till andra fastigheter medför ökad risk.

Du som fastighetsägare ska ha genomgått Svenska Brandskyddsföreningens utbildning eller motsvarande.

Bifoga handlingar – annan sotare

Till ansökan om annan sotare ska du bifoga

  • protokoll från brandskyddskontroll
  • giltigt avtal om sotningstjänster med information om hur uppsägning av tjänsten ska ske
  • sotarens kompetensbevis.

Ansökan och eventuella handlingar skickas till:

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

stadsbyggnadskontoret@malmo.se