PCB-sanering - Inventeringsrapport & inventeringsprotokoll

LÄS MER

Här hittar du rapport och inventeringsprotokoll för PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

Du som fastighetsägare är skyldig att inventera byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. Rapportera resultatet till Miljöförvaltningen så snart inventeringen är klar.

Följande gäller:

  • Bifoga analysprotokoll eller, om mjukfogar saknas, fotografier som styrker dina uppgifter.
  • Bifoga åtgärdsplanen, om inventeringen visar att byggnaden innehåller saneringspliktig PCB.
  • Uppgifterna redovisas byggnadsvis.
  • Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad.

Rapportera inventeringsresultatet även om det inte finns PCB.

Inventeringsarbetet kan beställas av en konsult med kompetens att inventera PCB.

Mer information om att sanera och inventera PCB

Rapport och inventeringsprotokoll skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
kemiindustri@malmo.se
040-34 20 83

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se