Schemaläggning av tider på fritidsanläggning - Ansökan

Bidragsberättigade föreningar registrerade hos fritidsförvaltningen i Malmö stad och skolor kan ansöka om att bli schemalagda under en längre period på en fritidsanläggning.

Datum för inlämningar är:

  • 15 januari – ordinarie utomhussäsong
  • 1 februari – efter- och försäsong ishall
  • 1 mars – inomhus sommar och ordinarie
  • 1 augusti – ordinarie säsong ishall
  • 15 augusti – försäsong utomhus

Fyll i ansökningsblanketten och mejla den till booking@malmo.se

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.