Ställföreträdare för barn - Årsräkning/sluträkning, redogörelse och intyg

Du som är ställföreträdare för ett barn ska skicka in årsräkning alternativt sluträkning och redogörelse för föregående år före den 1 mars varje år. Om du är särskilt förordnad vårdnadshavare ska du också skicka in ett intyg om ersättning tillsammans med årsräkningen och redogörelsen.

Mer information om årsräkning/sluträkning, redogörelse och intyg om ersättning

Du ska skicka in årsräkning/sluträkning och redogörelse för barn om du är

  • särskilt förordnad vårdnadshavare
  • särskilt förordnad förmyndare
  • medförmyndare
  • god man.

Du ska skicka in intyg om ersättning för barn om du är

  • särskilt förordnad vårdnadshavare.

Bifoga kontoutdrag och årsbesked

Till årsräkningen ska du bifoga kontoutdrag och årsbesked från bank. Om du gjort uttag från överförmyndarspärrat konto under året ska du även skicka med underlag som visar vad de uttagna medlen använts till.

Årsräkning, redogörelse, bilagor och eventuellt intyg skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se