Ställföreträdare för barn - Årsräkning/sluträkning och redogörelse

Du som är redovisningsskyldig ställföreträdare för ett barn ska skicka in din redovisning till överförmyndaren före den 1 mars varje år.

Information om årsräkning/sluträkning, redogörelse och intyg om ersättning

Du ska skicka in årsräkning/sluträkning och redogörelse för barn om du är

  • särskilt förordnad vårdnadshavare
  • tillfällig vårdnadshavare
  • särskilt förordnad förmyndare
  • medförmyndare
  • god man enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken

Om du är befriad från att lämna in årsräkning/sluträkning ska du endast lämna in redogörelse för ditt uppdrag.

Du ska bara skicka årsräkning/sluträkning för barn om du är

  • •    redovisningsskyldig förälder.

Bifoga kontoutdrag och årsbesked

Till årsräkningen ska du bifoga kontoutdrag och årsbesked från bank. Om du gjort uttag från barnets konto under året ska du även skicka med underlag som visar vad de uttagna medlen har använts till, om du inte redan lämnat in detta. Läs instruktionerna i års- och sluträkningsblanketten för mer information.

Årsräkning, redogörelse, bilagor och eventuellt intyg skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

overformyndare@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se