Komvux Malmö - Anmälan till prövning i gymnasiala kurser

Den här tjänsten kräver inloggning

Du har rätt att göra en prövning inom vuxenutbildningen om du är folkbokförd i Sverige.

Olika ämnen går att pröva vid olika tillfällen under året.

Läs information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen

Läser du redan en kurs på Komvux Malmö?

Du får lov att anmäla dig till prövning i en kurs innan kursen är avslutad, men du kan inte göra en prövning medan kursen pågår. Om du är eller blir antagen till en kurs och anmäler dig till prövning i samma kurs där prövningsdatumet infaller under kursperioden, stryker vi dig från prövningen. 

Kostnad för prövning

  • Det kostar 500 kronor per kurs. Du betalar avgiften när du anmäler dig till kursen i e-tjänsten. Avgiften är inte återbetalningsbar. 
  • Prövningen är avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under tiden som anmälan är öppen samt att du har betyget F i den kurs du vill göra prövning i. 
  • Om du har betyget IG (satt innan 2011) eller betyget - (streck) kostar prövningen 500 kronor per kurs. 

Viktig information

Innan du anmäler dig, tänk på att:

  • Om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på prövningen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs prov efter antal anmälda samtidigt som Komvux Malmö bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa prövningstillfälle eller på någon annan person.
  • Du kan anmäla dig till max 3 kurser per prövningsperiod

Vill du göra en prövning inom en annan utbildning? 

Här hittar du e-tjänster för anmälan till:

Prövningstillfällen

Olika ämnen går att pröva vid olika tillfällen under året. Om du inte hittar ämnet du vill pröva i tjänsten kan du titta i skrivschemat på Malmö stads hemsida för att se när just din prövning erbjuds.

Prövning i moderna språk och modersmål

Komvux Malmö erbjuder inte prövning i modersmål. Läs informationen om hur du kan göra en prövning i modersmål. 

Komvux Malmö erbjuder endast prövning i Moderna språk i Franska, Spanska och Tyska, steg 1-4. Vill du göra prövning i andra språk så behöver du vända dig till andra kommuner. 

Behov av anpassning

Om du har ett dokumenterat behov av anpassning (exempelvis dyslexi eller en hörselnedsättning) kan du kontakta specialpedagogerna på Komvux för att göra en anpassad prövning.

Skicka mejl till Studieverkstadkungsgatan.gvf@malmo.se för att få en tid och länk till ett digitalt möte för att planera din anpassning. Tänk på att inte skriva några detaljer om ditt behov i mejlet. Du behöver kontakta specialpedagogerna senast en vecka efter att anmälan till prövning har stängt. 

Skyddade personuppgifter 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00 eller besök oss personligen på Kungsgatan 44 i Malmö. 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa