Komvux Malmö - Anmälan till prövning i gymnasiala kurser

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du anmäla dig till prövning inom gymnasiala kurser. 

Du har rätt att göra en prövning inom vuxenutbildningen om du är folkbokförd i Sverige.

Läser du redan en kurs på Komvux Malmö?

Du får lov att anmäla dig till prövning i en kurs innan kursen är avslutad, men du kan inte göra en prövning medan kursen pågår. Om du är eller blir antagen till en kurs och anmäler dig till prövning i samma kurs där prövningsdatumet infaller under kursperioden, stryker vi dig från prövningen. 

Läs information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen

Kostnad

  • En prövning kostar 500 kronor och betalning sker i samband med att du skickar in din anmälan. Tänk på att om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på prövningen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs proven efter antal anmälda samtidigt som Komvux Malmö bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa prövningstillfälle eller på någon annan person.
     
  • Prövningen är avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under anmälningsperioden och har betyget F (ej IG eller -) i kursen du vill pröva.

Lägre prövningsavgift för elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021

Under pandemin har många gymnasieelevers studieresultat påverkats negativt. Regeringen vill därför öka möjligheten för elever som slutfört sin gymnasieutbildning på en gymnasieskola under perioden 2020 till 2021 att göra en prövning. Du som är född 2003 eller 2002 betalar därför 150 kronor för prövningen när du anmäler dig via vår e-tjänst. Du som inte är född under perioden men har slutfört din gymnasieutbildning på en gymnasieskola under 2020 eller 2021 ska kontakta komvux@malmo.se för att anmäla dig till en prövning.

Vill du göra en prövning inom en annan utbildning? 

Här hittar du e-tjänster för anmälan till:

Prövningstillfällen

Olika ämnen går att pröva vid olika tillfällen under året. Om du inte hittar ämnet du vill pröva i tjänsten kan du titta i skrivschemat på Malmö stads hemsida för att se när just din prövning erbjuds.

Prövning i moderna språk och modersmål

Komvux Malmö erbjuder inte prövning i modersmål. Vill du göra en prövning i modersmål ska du kontakta: sprakcentralen@malmo.se 

Komvux Malmö erbjuder endast prövning i Moderna språk i Franska, Spanska och Tyska, steg 1-4. Vill du göra prövning i andra språk så behöver du vända dig till andra kommuner. 

Behov av anpassning

Om du har ett dokumenterat behov av anpassning (exempelvis dyslexi eller en hörselnedsättning) kan du kontakta specialpedagogerna på Komvux för att göra en anpassad prövning. Skicka mejl till Studieverkstadkungsgatan.gvf@malmo.se för att få en tid och länk till ett digitalt möte för att planera din anpassning. Tänk på att inte skriva några detaljer om ditt behov i mejlet. Du behöver kontakta specialpedagogerna senast en vecka efter att anmälan till prövning har stängt. 

Reservation med anledning av Covid-19

Om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras eller i händelse av hög sjukfrånvaro från personal så kan prövningarna behöva ställas in. Avgiften återbetalas då.

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa