Komvux Malmö - Anmälan till prövning i gymnasiala kurser

Den här tjänsten kräver inloggning

Då resandet i kollektivtrafiken bör hållas fortsatt på en låg nivå och inte uppmuntras kommer endast personer som är folkbokförda i Malmö att erbjudas prövning från och med oktober.

Beslutet är kopplat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tills annan information ges.

Personer från andra kommuner hänvisas till sin hemkommun.

Här kan du anmäla dig till prövning inom gymnasiala kurser. Om du är elev på Komvux Malmö och vill göra en prövning i ett ämne du studerar ska du vända dig till din skola.

Läs information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen

Kostnad

  • En prövning kostar 500 kronor och betalning sker i samband med att du skickar in din anmälan. Tänk på att om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på prövningen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs proven efter antal anmälda samtidigt som Komvux Malmö bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa prövningstillfälle eller på någon annan person.
     
  • Prövningen är avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under anmälningsperioden och har betyget F (ej IG eller -) i kursen du vill pröva.

Vill du göra en prövning inom en annan utbildning? 

Här hittar du e-tjänster för anmälan till:

Prövningstillfällen

Olika ämnen går att pröva vid olika tillfällen under året. Om du inte hittar ämnet du vill pröva i tjänsten kan du titta i skrivschemat för att se när just din prövning erbjuds.

Skrivschema

Prövning i moderna språk och modersmål

Komvux Malmö erbjuder inte prövning i modersmål. Vill du göra en prövning i modersmål ska du kontakta: sprakcentralen@malmo.se 

Komvux Malmö erbjuder endast prövning i Moderna språk i Franska, Spanska och Tyska, steg 1-4. Vill du göra prövning i andra språk så behöver du vända dig till andra kommuner. 

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa