Komvux Malmö - Anmälan till prövning i grundläggande kurser

Den här tjänsten kräver inloggning

Då resandet i kollektivtrafiken bör hållas fortsatt på en låg nivå och inte uppmuntras kommer endast personer som är folkbokförda i Malmö att erbjudas prövning från och med oktober.

Beslutet är kopplat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller tills annan information ges.

Personer från andra kommuner hänvisas till sin hemkommun.

Här kan du anmäla dig till prövning inom grundläggande kurser (motsvarande årskurs 9). Om du är elev på Komvux Malmö och vill göra en prövning i ett ämne du studerar ska du vända dig till din skola.

Läs information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen

Kostnad

  • En prövning kostar 500 kronor och betalning sker i samband med att du skickar in din anmälan. Tänk på att om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på prövningen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs proven efter antal anmälda samtidigt som Komvux Malmö bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa prövningstillfälle eller på någon annan person.
     
  • Prövningen är avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under anmälningssperioden och har betyget F (ej IG eller -) i kursen du vill pröva.

Vill du göra en prövning på en annan nivå? 

Här hittar du e-tjänster för anmälan till:

Informationsmöte

Den 15 februari klockan 16.00 hålls ett obligatoriskt informationsmöte på Kungsgatan 44 för att du ska vara väl förberedd inför din prövning.

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa