Komvux Malmö - Anmälan till prövning i grundläggande kurser

Den här tjänsten kräver inloggning

Du har rätt att göra en prövning inom vuxenutbildningen om du är bosatt i Sverige.

Olika ämnen går att pröva vid olika tillfällen under året.

Läs information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen

Läser du redan en kurs på Komvux Malmö?

Du får lov att anmäla dig till prövning i en kurs innan kursen är avslutad, men du kan inte göra en prövning medan kursen pågår. Om du är eller blir antagen till en kurs och anmäler dig till prövning i samma kurs där prövningsdatumet infaller under kursperioden, stryker vi dig från prövningen. 

Kostnad för prövning

  • Det kostar 500 kronor per kurs. Du betalar avgiften när du anmäler dig till kursen i e-tjänsten. Avgiften är inte återbetalningsbar.
  • Prövningen är avgiftsfri om du har betyget F, I eller - (streck) i den kurs du vill göra prövning i. När vi granskar din anmälan kan vi komma att begära in komplettering gällande ditt F, I-betyg eller - (streck) ifall det inte finns registrerat inom Komvux Malmö sedan tidigare. 
  • IG (satt innan 2011) berättigar inte till kostnadsfri prövning. 

Viktig information

Innan du anmäler dig, tänk på att:

  • Om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på prövningen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs prov efter antal anmälda samtidigt som Komvux Malmö bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa prövningstillfälle eller på någon annan person.

Obligatoriskt Informationsmöte

Måndag den 30 oktober klockan 16.00 hålls ett obligatoriskt informationsmöte på Kungsgatan 44 för att du ska vara väl förberedd inför din prövning.

Här hittar du e-tjänster för anmälan till:

Behov av anpassning

Om du har ett dokumenterat behov av anpassning (exempelvis dyslexi, npf diagnos eller en annan nedsättning) kan du kontakta specialpedagogerna på Komvux för att göra en anpassad prövning. Skicka mejl till Studieverkstadkungsgatan.gvf@malmo.se för att få en tid och länk till ett digitalt möte för att planera din anpassning. Tänk på att inte skriva några detaljer om ditt behov i mejlet. Du behöver kontakta specialpedagogerna senast en vecka efter att anmälan till prövning har stängt. 

Skyddade personuppgifter 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00 eller besök oss personligen på Kungsgatan 44 i Malmö. 

Person med samordningsnummer

Du måste besöka oss personligen för att göra din anmälan till prövning på Kungsgatan 44, Komvux Malmö. Här får du även information om hur betalning sker.
 
Observera! Efter att din anmälan är godkänd.
Viktigt att du har ett utskrivet bevis från Skatteverket + giltig ID-handling (ex Pass från hemlandet) vid varje provtillfälle under prövningsperioden. 
Information från Skatteverket gällande skaffandet av beviset:
"Du som har ett samordningsnummer kan inte beställa personbevis. Istället kan du få ett bevis på att du har tilldelats ett samordningsnummer skickat till dig som du kan visa upp. Ring oss på 0771-567 567 om du behöver ett sådant utdrag."
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa