Komvux Malmö - Anmälan till prövning inom vård och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du anmäla dig till prövning för gymnasiala kurser inom vård och omsorg. Du kan anmäla dig till max två kurser/period

Läser du redan en kurs på Komvux Malmö?

Du får lov att anmäla dig till prövning i en kurs innan kursen är avslutad, men du kan inte göra en prövning medan kursen pågår. Om du är eller blir antagen till en kurs och anmäler dig till prövning i samma kurs där prövningsdatumet infaller under kursperioden, stryker vi dig från prövningen. 

Läs information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen

Kostnad

  • En prövning kostar 500 kronor och betalning sker i samband med att du skickar in din anmälan. Tänk på att om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på prövningen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs proven efter antal anmälda samtidigt som Komvux Malmö bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa prövningstillfälle eller på någon annan person.
     
  • Prövningen är avgiftsfri om du är inskriven på en annan kurs vid Komvux Malmö under anmälningsperioden och har betyget F (ej IG eller -) i kursen du vill pröva.

Lägre prövningsavgift för elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021

Under pandemin har många gymnasieelevers studieresultat påverkats negativt. Regeringen vill därför öka möjligheten för elever som slutfört sin gymnasieutbildning på en gymnasieskola under perioden 2020 till 2021 att göra en prövning. Du som är född 2003 eller 2002 betalar därför 150 kronor för prövningen när du anmäler dig via vår e-tjänst. Du som inte är född under perioden men har slutfört din gymnasieutbildning på en gymnasieskola under 2020 eller 2021 ska kontakta komvux@malmo.se för att anmäla dig till en prövning.

Vill du göra en prövning inom ett annat ämne än vård och omsorg? 

Här hittar du e-tjänster för anmälan till:

Vill du göra en prövning inom Svenska, Svenska som andraspråk 1, Psykologi eller Samhällskunskap ska du anmäla dig via tjänsten Komvux Malmö- Anmälan till prövning i gymnasiala kurser 

Behov av anpassning

Om du har ett dokumenterat behov av anpassning (exempelvis dyslexi eller en hörselnedsättning) kan du kontakta specialpedagogerna på Komvux för att göra en anpassad prövning. Skicka mejl till Studieverkstadkungsgatan.gvf@malmo.se för att få en tid och länk till ett digitalt möte för att planera din anpassning. Tänk på att inte skriva några detaljer om ditt behov i mejlet. Du behöver kontakta specialpedagogerna senast en vecka efter att anmälan till prövning har stängt. 

Reservation med anledning av Covid-19

Om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras eller i händelse av hög sjukfrånvaro från personal så kan prövningarna behöva ställas in. Avgiften återbetalas då.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa