Komvux Malmö - Anmälan till prövning inom vård och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning

Läs igenom informationen innan du anmäler dig

Du har rätt att göra en prövning inom vuxenutbildningen om du är bosatt i Sverige.
Olika ämnen går att pröva vid olika tillfällen under året.

Skrivdagarna är den 23 eller 24 september 2024 klockan 8:30 - 13:30 på Kungsgatan 44.

Tider för praktiska och muntliga moment bestäms efter att du blivit godkänd på den skriftliga delen. 

På Komvux webbplats hittar du information om prövningsperioder, kursutbud, skrivdagar och skrivning.
Prövning i vård och omsorgskurser hos Komvux

För att få tillgång till Komvux Malmös prövningsanvisningar skicka ett mail till kvmprovanvisningar.gvf@malmo.se

Läser du redan en kurs på Komvux Malmö?

Du får lov att anmäla dig till prövning i en kurs innan kursen är avslutad, men du kan inte göra en prövning medan kursen pågår. Om du är eller blir antagen till en kurs och anmäler dig till prövning i samma kurs där prövningsdatumet infaller under kursperioden, stryker vi dig från prövningen. 

Kostnad för prövning

  • Det kostar 500 kronor per kurs. Du betalar avgiften när du anmäler dig till kursen i e-tjänsten. 
  • Prövningen är avgiftsfri om du har betyget F eller - (streck) i den kurs du vill göra prövning i om du har betygsdokument som styrker detta.
  • IG (satt före 2011) berättigar inte till kostnadsfri prövning.                                                                                                                 

Avgiften betalas inte tillbaka

Om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på prövningen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Det beror på att det uppstår kostnader så fort du har anmält dig. Bland annat beställs prov efter antal anmälda samtidigt som Komvux Malmö bokar provlokaler och ordnar provledare och assistenter. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa prövningstillfälle eller på någon annan person.

Bifoga betygsdokument 

Du skall bifoga en tydlig bild på ditt F-betyg eller - (streck) i prövningsanmälan om

  • betyget är utfärdat av en annan skola som inte är i regi av Komvux Malmö eller
  • en kommunal gymnasieskola som inte tillhör Malmö stad efter den 1 januari 2011.

Chattkonversationer, skärmbilder från hemsidor, mailbesked och liknande godkänns inte som underlag.

Har du fått betyget utfärdat av Komvux Malmö eller en skola i regi av Komvux Malmö behöver du inte bifoga betygsdokument.

Vill du göra en prövning inom ett annat ämne än vård och omsorg?

Här hittar du e-tjänster för anmälan:

Behov av anpassning

Om du har ett dokumenterat behov av anpassning (exempelvis dyslexi, npf diagnos eller en annan nedsättning) kan du kontakta specialpedagogerna på Komvux för att göra en anpassad prövning.

Skicka mejl till Studieverkstadkungsgatan.gvf@malmo.se för att få en tid och länk till ett digitalt möte för att planera din anpassning. Tänk på att inte skriva några detaljer om ditt behov i mejlet. Du behöver kontakta specialpedagogerna senast en vecka efter att anmälan till prövning har stängt. 

Om du har samordningsnummer

Du måste besöka oss personligen för att göra din anmälan till prövning på Kungsgatan 44, Komvux Malmö. Viktigt är att du har med dig ett utskrivet bevis från Skatteverket och giltig ID-handling (till exempel pass från hemlandet) för att legitimera dig. På plats får du även information om hur betalning sker. 

Skyddade personuppgifter 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00 eller besök oss personligen på Kungsgatan 44 i Malmö. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa