Komvux Malmö - Anmälan till prövning inom vård och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du anmäla dig till prövning för gymnasiala kurser inom vård och omsorg. Du kan anmäla dig till max två kurser/period

Läs information om vilka kurser du kan pröva, rekommenderad litteratur i respektive kurs samt prövningstillfällen

Kostnad

  • En prövning kostar 500 kronor och betalning sker i samband med att du skickar in din anmälan. 
  • Prövningen är kostnadsfri om du är inskriven på Komvux Malmö och har betyget F i kursen. 

Vill du göra en prövning inom ett annat ämne än vård och omsorg? 

Här hittar du e-tjänster för anmälan till:

Vill du göra en prövning inom Svenska, Svenska som andraspråk 1, Psykologi eller Samhällskunskap ska du anmäla dig via tjänsten Komvux Malmö- Anmälan till prövning i gymnasiala kurser 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa