Livsmedelsanläggning tidsbegränsad verksamhet - Anmälan

LÄS MER

Livsmedelsverksamhet som ska vara tillfällig, i till exempel ett tidsbegränsat evenemang ska registreras hos miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll behöver ha din anmälan senast två veckor innan evenemanget äger rum.

Miljöförvaltningen tar ut en registreringsavgift för att behandla din anmälan. Om brister i livsmedelshanteringen påträffas i samband med kontroll kan timdebitering tas ut.

Mer information om tidsbegränsad eller mobil livsmedelsverksamhet

Anmälan skickas eller lämnas till:

Miljöförvaltningen
Avdelningen för livsmedelskontroll
Bergsgatan 17
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
040- 34 20 42

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
miljo@malmo.se